Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Huisomroep Radio de Honte (Stichting Radio De Honte, KvK nummer: 41110623) kan persoonsgegevens over u verwerken, als u uw persoonsgegevens bij het invullen van het contactformulier of het invullen van het verzoekplaten formulier op de website aan ons hebt verstrekt. Als u gebruik maakt van onze website kan Huisomroep Radio de Honte uw persoonsgegevens verwerken. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken als u een verzoekplaten formulier heeft ingevuld die via een van onze vrijwilligers op papier aan u is verstrekt. Huisomroep Radio de Honte kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw emailadres

– Uw IP-adres

Bij het invullen van een verzoekplaten formulier (digitaal of papier) kunnen ook de voor- en achternaam van de persoon voor wie het verzoekplaat is bestemd worden verwerkt.

Waarom Huisomroep Radio de Honte gegevens nodig heeft

Huisomroep Radio de Honte verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt of indien wij vragen hebben op uw bericht, om u per email te benaderen.

Daarnaast kan Huisomroep Radio de Honte uw persoonsgegevens gebruiken voor in het verzoekplaten programma als u een verzoekplaat heeft aangevraagd via het verzoekplaten formulier (digitaal of papier).

Hoe lang Huisomroep Radio de Honte gegevens bewaart

Huisomroep Radio de Honte bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Huisomroep Radio de Honte verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Huisomroep Radio de Honte worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Huisomroep Radio de Honte gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Huisomroep Radio de Honte maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Huisomroep Radio de Honte te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk  wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Huisomroep Radio de Honte heeft hier geen invloed op.

Huisomroep Radio de Honte heeft Google geen toestemming gegeven om via Huisomroep Radio de Honte verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@radiodehonte.nl.

Beveiligen

Huisomroep Radio de Honte neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over deze privacyverklaring, neem dan contact met Huisomroep Radio de Honte op via info@radiodehonte.nl.